Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta c��est pourquoi från svenska till franska

Översätt c��est pourquoi till andra språk