Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta c'est g��nial från svenska till franska

Översätt c\'est g��nial till andra språk