Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta c'est quand ton anniversaire från svenska till franska

Översätt c\'est quand ton anniversaire till andra språk