Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta c'est tr��s bon från svenska till franska

Översätt c\'est tr��s bon till andra språk