Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta c'est un r��gal! från svenska till franska

Översätt c\'est un r��gal! till andra språk