Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta calme-toi! från franska till svenska

toidu
vousdig

Översätt calme-toi! till andra språk