Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta calme-toi ! från svenska till franska

dutoi
digvous

Översätt calme-toi ! till andra språk