Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta car från franska till svenska

Annons
carty
carför
queatt
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt car till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018