Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce jour-l�� från svenska till franska

Översätt ce jour-l�� till andra språk