Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce n��est pas mon genre från svenska till franska

Översätt ce n��est pas mon genre till andra språk