Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce n'est pas bon från svenska till franska

Översätt ce n\'est pas bon till andra språk