Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce qu'on avait oubli�� från svenska till franska

Översätt ce qu\'on avait oubli�� till andra språk