Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce qui m’a plu le plus från svenska till franska

Annons
somqui
Annons
vemqui
Annons
Annons
Annons

Översätt ce qui m’a plu le plus till andra språk