Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce qui m���a plu le plus från svenska till franska

somqui
vemqui

Översätt ce qui m���a plu le plus till andra språk