Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce radio-r��veil från svenska till franska

Översätt ce radio-r��veil till andra språk