Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce fils de Pépin le Bref från franska till svenska

filsson

Översätt ce fils de Pépin le Bref till andra språk