Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce fut toi från svenska till franska

dutoi
digvous

Översätt ce fut toi till andra språk