Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce n'est pas bon ? från svenska till franska

Översätt ce n\'est pas bon ? till andra språk