Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce n'est pas la peine, pas la peine från svenska till franska

Översätt ce n\'est pas la peine, pas la peine till andra språk