Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce que c'est d'être heureux, ce que c'est d'etre heureux från svenska till franska

Översätt ce que c\'est d\'être heureux, ce que c\'est d\'etre heureux till andra språk