Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce qui arriva från svenska till franska

somqui
vemqui

Översätt ce qui arriva till andra språk