Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ce sont des abréviations från franska till svenska

Översätt ce sont des abréviations till andra språk