Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cela m'emb��te från svenska till franska

Översätt cela m\'emb��te till andra språk