Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cela, ça, ca från svenska till franska

Översätt cela, ça, ca till andra språk