Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cela m'amuse från svenska till franska

Översätt cela m\'amuse till andra språk