Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta celui de, celle de från franska till svenska

Översätt celui de, celle de till andra språk