Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cent pour cent från franska till svenska

cent100
pourvid

Översätt cent pour cent till andra språk