Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cet entretien d'embauche från svenska till franska

Översätt cet entretien d\'embauche till andra språk