Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cette idée folle från franska till svenska

Annons
Annons
Annons
icihär
Annons
Annons

Översätt cette idée folle till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018