Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cette idée folle från franska till svenska

icihär

Översätt cette idée folle till andra språk