Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta chargé de, chargée de från franska till svenska

Översätt chargé de, chargée de till andra språk