Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta chatter sur internet från franska till svenska

surom
sur

Översätt chatter sur internet till andra språk