Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta chauffeur, m från franska till svenska

Översätt chauffeur, m till andra språk