Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cher, chère från svenska till franska

dyrcher

Översätt cher, chère till andra språk