Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cheveux (mpl) från svenska till franska

Översätt cheveux (mpl) till andra språk