Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta chez moi från franska till svenska

Annons
Annons
moijag
moimig
Annons
chezhos
Annons
Annons

Översätt chez moi till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018