Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta chocolat blanc från franska till svenska

vitbor

Översätt chocolat blanc till andra språk