Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta chou-navet (m), choux-navets (pl) från franska till svenska

monmin

Översätt chou-navet (m), choux-navets (pl) till andra språk