Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta co��ter cher från svenska till franska

dyrcher

Översätt co��ter cher till andra språk