Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta coller avec du scotch från svenska till franska

medavec

Översätt coller avec du scotch till andra språk