Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta coloré, colorée från franska till svenska

Översätt coloré, colorée till andra språk