Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta comme moi från franska till svenska

Annons
Annons
moijag
Annons
moimig
Annons
Annons

Översätt comme moi till andra språk