Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta commencer (verb infinitiv form) från svenska till franska

Översätt commencer (verb infinitiv form) till andra språk