Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta comment il s'appelle från svenska till franska

Översätt comment il s\'appelle till andra språk