Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta comment tu t'appelles? från svenska till franska

Översätt comment tu t\'appelles? till andra språk