Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta commisaire aux comptes från svenska till franska

aux

Översätt commisaire aux comptes till andra språk