Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta concerné, concernée från franska till svenska

Översätt concerné, concernée till andra språk