Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta conduit, conduite från franska till svenska

pari

Översätt conduit, conduite till andra språk