Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta conscient de, consciente de från svenska till franska

Översätt conscient de, consciente de till andra språk