Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta conscient, consciente från svenska till franska

Översätt conscient, consciente till andra språk